.

Har du hittat en skadad igelkott eller ekorre Ring: 0733-26 19 88


Kottecentralen är en ideell förening som bildades 2006 i Lilla edets kommun.
Vår förening är liksom ett 60 tal liknande
föreningar och kontaktpersoner medlem i KFV:s Rilsförbund som bildades 1997, med säte i Kristianstad.
Läs mer om KFV:s riksförbund på
 
www.kfv-riks.se


Kottecentralens syfte är:

* att ge akut vård till skadade eller sjuka igelkottar och ekorrar.
* Att rehabilitera de omhändertagna djuren under sakkunnig ledning, i för detta ändamål specialbyggda hägn samt återge dem sin frihet.
Djur som inte kan återföras till sin rätta miljö på grund av sin skada avlivas.


Hur finansieras verksamheten?
Den omfattade vården betalas med bl a medlemsgåvor, samt gåvor från enskilda personer.

Kottecentralens Bankgiro: 59 30-88 74

Vi finns på Facebook!

           

 

                                                                                0733-26 19 88                                             kottecentralen@yahoo.se